หน้าหลัก


เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม - 30 ธันวาคม 2559

  • วันที่ 1-17 มกราคม 2560 ประกาศรายชื่อทีมผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมและรุ่นที่เข้ารับการฝึกอบรม
  • รุ่นที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 18 - 20 มกราคม 2560 การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)
  • รุ่นที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 21 - 23 มกราคม 2560 การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)
  • ในวันที่ศุกร์ 24 มีนาคม 2560 มอบรางวัล ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ที่อยู่: 9/9 ถนน วิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร 10210
  • วิดีทัศน์